Opći uvjeti 2.dio (otkup)

I. Djelokrug

1. Ovdje opisani Opći uvjeti otkupa vrijede za otkup ostvaren kod poduzeća Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr. Oni su sastavni dio ugovora u svojem važećem izdanju.

2. Ovdje opisani Opći uvjeti otkupa vrijede za otkup rabljenih knjiga.

3. Ovdje opisani Opći uvjeti otkupa reguliraju odnos sa potrošačima, poštujući Zakon o Zaštiti potrošača Republike Hrvatske

4. Sa zaključkom svakog otkupa, korisnik se izjašnjava suglasnim sa trenutno važećim Općim uvjetima otkupa.

II. Preduvjeti za otkup

1. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr isključivo otkupljuje knjige od potrošača i poduzeća, koji prodaju ne vrše iz poslovnih i trgovačkih razloga.

2. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr otkupljuje knjige isključivo od osoba starijih od 18 godina.

3. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr ne otkupljuje više istih knjiga od istog prodavatelja.

4. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr otkupljuje samo knjige koje su isključivo vlasništvo prodavatelja i gdje treća osoba ne polaže nikakva prava

5. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr otkupljuje samo knjige koji odgovaraju Uvjetima otkupa, koje možete naći ovdje.

6. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr nudi besplatnu dostavu samo za knjige čija je otkupna vrijednost 29,90€ (225,28 kn) ili više.

III. Ponude, zaključak ugovora

1. Prodavatelj unosi u odgovarajuće polje na početnoj stranici pripadajući ISBN-broj ili EAN-broj knjige, koju želi prodati.

2. Alos d.o.o. preko web-stranice libri.hr prodavatelju zatim predloži otkupnu cijenu za knjigu. Ako prodavatelju otkupna cijena odgovara, knjigu sprema u otkupnu košaricu. Za zaključivanje otkupne košarice slijedi upute.

3. Iznošenje cijene za otkup, te prikaz i ispis dostavnice nisu obvezujuće za libri.hr, odnosno za poduzeće Alos d.o.o., već se trebaju smatrati samo kao ponuda za otkup. Odmah nakon primitka otkupne ponude, prodavatelju se šalje potvrda o primitku otkupne ponude, koja ne predstavlja prihvaćanje ponude. Moguće prihvaćanje otkupne ponude se potvrđuje porukom o kupnji (putem elektronske pošte) ili putem uplate otkupnine na račun prodavatelja. Tek nakon primitka se ostvaruje kupoprodajni ugovor.

4. Ukoliko prodavatelj ponudi više knjiga na otkup, sklapa se za svaku pojedinačnu knjigu zasebni kupoprodajni ugovor.

5. Prodavatelj je 10 dana nakon primitka otkupne ponude pravno vezan za tu otkupnu ponudu.

6. Ukoliko otkupljene knjige ne odgovaraju Uvjetima otkupa, pristignu drugi predmeti nego oni iz otkupne ponude, pristigne više istih knjiga od istog prodavatelja ili knjige ne pristignu u roku od 21 dan nakon primitka otkupne ponude, otkupna ponuda neće biti prihvaćena.

7. Prodavatelj će biti pozvan tri puta u razmacima od 14 dana, da odluči što će biti sa odbijenim predmetima. Ukoliko u zadanim rokovima ne dobijemo nikakvu obavijest od prodavatelja, odbijeni predmeti prelaze u vlasništvo libri.hr, odnosno poduzeća Alos d.o.o..

IV. Cijene, troškovi dostave, dostava

1. U otkupnu cijenu je uračunat trošak pakiranja od strane prodavatelja. Ukoliko prodavatelj ne iskoristi mogućnost besplatne dostave, sam snosi troškove dostave.

2. Prodavatelju se nalaže, da knjige pošalje odmah nakon primitka potvrde o primitku otkupne ponude.

3. Odgovornost od nehotičnog nestanka ili nehotičnog pogoršanja stanja poslanih knjiga, prelazi na libri.hr, odnosno na poduzeće Alos d.o.o., nakon pregleda pristiglih knjiga, ali najkasnije nakon 3 dana od pristizanja knjiga. Ovo ne vrijedi za knjige i predmete koji ne odgovaraju Uvjetima otkupa ili otkupnoj ponudi.

V. Uvjeti isplate otkupnine

1. Ukoliko prodavatelj nakon zaključenog otkupa primi obavijest, prema kojoj se treba odlučiti, dali želi otkupninu primiti na bankovni račun, ili je želi u obliku bona, kojeg može iskoristiti za kupnju knjiga na web-stranici libri.hr, onda to mora učiniti u roku od 3 dana, jer će mu u suprotnom otkupnina biti isplaćena na bankovni račun.

2. Rok za isplatu otkupnine iznosi 14 dana. Isplata otkupnine u gotovini nije moguća.

VI. Bonovi

1. Ukoliko prodavatelj posjeduje bon od libri.hr, može ga iskoristiti na način da ga priključi otkupnoj košarici koju zaključuje, sve poštujući odgovarajuće uvjete poslovanja.

2. Vrijednost ostvarenog bona će se zbrojiti na ostalu otkupninu, koja je proizišla iz otkupnih cijena stvarno pristiglih i pregledanih knjiga kod libri.hr, te će sve skupa u zbroju biti isplaćeno prodavatelju.

VII. Obveze kod nedostataka

1. Ukoliko pristigli predmeti imaju nedostatke, primjenjuju se odgovarajuća zakonska prava. To vrijedi i za oštećenja koja su nastala uslijed neadekvatnog pakiranja.

2. Potraživanja vezana uz nedostatke zastarijevaju nakon isteka jedne godine od zaprimanja otkupne pošiljke.

VIII. Pravna odgovornost

1. Nema pravne odgovornosti ukoliko se otkup ne ostvari i prodavatelj se odluči za reciklažu pristiglih predmeta.

IX. Primijenjeno pravo

1. Ugovori koji su zaključeni između libri.hr, odnosno poduzeća Alos d.o.o., s jedne strane, te prodavatelja s druge strane, podliježu zakonskim pravima Republike Hrvatske.