otvori filter otvori filter
Povijest hrvatske književnosti 2 - Između Pešte, Beča i Beograda
30,00 Odlično
Povijest hrvatske književnosti 3 - Sjećanje na dobro i zlo
30,00 Odlično
25,00 Vrlo dobro
Povijest hrvatske književnosti 4 - Suvremena književna republika
30,00 Odlično
25,00 Vrlo dobro
Litterarum studia : književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja
80,00 Dobro
Vanjski rub : studije i ogledi o stranim književnostima i književnicima
NOVO 159,00
40,00 Vrlo dobro
Povijest romske književnosti

Rajko Đurić, Veljko Kajtazi

Povijest romske književnosti

NOVO 190,00
42,00 Odlično
Kuća od knjiga: zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića
48,00 Odlično
Književni protusvjetovi - poglavlja iz hrvatske moderne

Nikola Batušić, Zoran Kravar, Viktor Žmegač

Književni protusvjetovi - poglavlja iz hrvatske moderne

60,00 Dobro
Zavičajni album : sabrane studije i članci
68,00 Dobro
Povijest hrvatskog romana: Od 1900. do 1945. godine
80,00 Dobro
Muški život : hermeneutičko čitanje Matka Peića
32,00 Dobro
Teorija romana

Mihail M. Bahtin

Teorija romana

NOVO 300,00
254,99 Vrlo dobro
Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije
120,01 Dobro
Spomenica Matice hrvatske : 1842-2002.

Ive Mažuran, Josip Bratulić

Spomenica Matice hrvatske : 1842-2002.

108,00 Odlično
Venerino zrcalo : folklorističke studije o sefardskoj književnosti
NOVO 149,00
45,00 Vrlo dobro
Hrvatsko-makedonske književne veze
9,00 Dobro
Hrvatski motivi u djelu Martina Kukučina

Zrinka Stričević - Kovačević

Hrvatski motivi u djelu Martina Kukučina

9,00 Dobro
Eseji i kritike

Vladimir Lunaček

Eseji i kritike

9,00 Dobro
Hrvatska književna baština (Knj. 2)

Dunja Fališevac ... et al. ur.

Hrvatska književna baština (Knj. 2)

NOVO 340,00
44,00 Dobro
Talijanski kroatist Arturo Cronia : (Zadar 1896. - Padova 1967.)
NOVO 150,00
30,00 Vrlo dobro