otvori filter otvori filter
Prava svakog djeteta

Emil Paravina

Prava svakog djeteta

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Sustavi kvalitete 2000. : velika revizija normi ISO 9000
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Aktualni primjeri ugovora : stručni priručnik aktualnih ugovora gospodarskog, građanskog i radnog prava s komentarima : osnovno djelo
Primjeri tužbi i drugih podnesaka u građanskom i trgovačkom pravu
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Obiteljsko pravo

Grupa autora

Obiteljsko pravo

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Osnove prava - predavanja za studente ekonomije
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Carinska tarifa : s kazalom i uputama
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Pravo društava - Opći dio
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Pravo društava (2.knjiga)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Društvo s ograničenom odgovornošću : u sudskoj praksi i pravnoj teoriji
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba
5,54€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Međunarodno pravo 1

Grupa autora

Međunarodno pravo 1

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Komentar Kaznenog zakona : opći dio
7,43€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Osnove prava Europske unije
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Psihijatrijska vještačenja : zbirka ekspertiza - Građansko pravo (2.svezak)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Građansko parnično procesno pravo

Siniša Triva, Mihajlo Dika

Građansko parnično procesno pravo

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Rječnik kaznenog prava

Željko Horvatić, gl.ur.

Rječnik kaznenog prava

9,93€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Pravilnici poslodavaca : obrazloženja, primjeri, sudska praksa
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Kaznenopravna zaštita radničkih prava
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Kapitalizam iznutra

Milovan Jovanović

Kapitalizam iznutra

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Javno pravo i javna uprava
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Constitution of the Republic of Croatia
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i domaćoj i inozemnoj sudskoj praksi
 Zakon o parničnom postupku u sudskoj praksi
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Komentar stečajnog zakona

Jelena Čuveljak ... et al.

Komentar stečajnog zakona

11,22€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
 Veliki komentar zakona o radu
7,43€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Zakon o koncesijama : (NN 69/17) : tekst zakona s kazalom pojmova
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Komentar Ustava Republike Hrvatske
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Pravo međunarodnih plaćanja : instrumenti osiguranja plaćanja
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Novine u Zakonu o trgovačkim društvima i novi uvjeti poslovanja
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Zakon o obveznim odnosima : napomene, komentari, sudska praksa i prilozi
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Zbornik radova Zaklade Zlatko Crnković
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Prestanak radnog odnosa : prema odredbama Zakona o radu i odredbama posebnih zakona
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Računovodstvo neprofitnih organizacija
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Priručnik zakonskih prava osoba s invaliditetom
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Ovršni zakon : redakcijski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama, sudskom praksom i stvarnim kazalom
Pravni lijekovi u kaznenom postupku : (teorija, legislativa, praksa)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Oporezivanje dohodaka građana i obrtnika
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Porez na dobitak

Vlado Brkanić (ur.)

Porez na dobitak

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Porez na promet i trošarine : priručnik za primjenu propisa o porezu na promet, posebnih poreza-trošarina i za vođenje trgovačkih knjiga
Aktualni zakonski propisi i gospodarska praksa : (materijal za savjetovanje)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Radni odnosi državnih službenika
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Vlasničkopravni odnosi : prateći propisi, pravna pravila, sudska praksa, napomene, prilozi, kazala
Pravo društava - Dioničko društvo (1.svezak)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Vlasničko utemeljenje društvene imovine : privatizacija
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Sačuvajmo našu zemlju

Slađana Čanković

Sačuvajmo našu zemlju

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Sudjelovanje radnika u odlučivanju : priručnik za radnička vijeća i sindikate
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Ugovorno trgovačko pravo
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Stručna analiza pravomoćnih prekršajnih presuda o nasilju prema ženama : 2012. - 2016.
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Građansko pravo : opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Državom i pravom protiv akademske čestitosti : (u navođenju izvora korištenih u znanstvenim radovima) : izvještaji i dokumenti
Godišnje porezne prijave i financijski izvještaji : pripreme za 2012.
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Naknada neimovinske štete : pravno-medicinski okvir
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Porezi : zbirka propisa o porezima 2005.
knjiga nije dostupna Obavijesti me