otvori filter otvori filter
Matematika za ekonomiste i managere

Branimir Gruić ... [et al.

Matematika za ekonomiste i managere

NOVO 168,00
30,00 Odlično
25,00 Vrlo dobro
Komunikacijske vještine u zdravstvu

Damir Lučanin,Jasminka Despot Lučanin

Komunikacijske vještine u zdravstvu

NOVO 189,00
40,00 Dobro
Strateški menedžment i organizacijska dinamika
22,50 Vrlo dobro
Suvremena prodaja

Gerald L. Manning, Barry L. Reece

Suvremena prodaja

NOVO 514,50
90,00 Odlično
75,00 Vrlo dobro
Logaritamske tablice

Schlomilch, O., Majcen, J.

Logaritamske tablice

NOVO 42,00
42,00 Odlično
Uvod u političku psihologiju

Martha Cottam ... et al.

Uvod u političku psihologiju

NOVO 367,50
78,00 Odlično
65,00 Vrlo dobro
Poslovna statistika

Ante Rozga, Branko Grčić

Poslovna statistika

75,00 Vrlo dobro
Anatomija čovjeka

Jelena Krmpotić- Nemanić, Ana Marušić

Anatomija čovjeka

200,01 Dobro
Marketing

Grupa autora

Marketing

20,00 Dobro
Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost
80,00 Dobro
Odnosi s javnošću : teorija i praksa
374,99 Vrlo dobro
English for lawyers

Zlata Pavić, Branko Smerdel, Dunja M. Vićan

English for lawyers

52,00 Dobro
Međunarodni politički odnosi

Radovan Vukadinović

Međunarodni politički odnosi

52,00 Dobro
Projektni menadžment i informacijska potpora

Vladimir Šimović, Vatroslav Zovko, Dušan Bobera

Projektni menadžment i informacijska potpora

20,00 Vrlo dobro
Računovodstvo

Grupa autora

Računovodstvo

65,00 Vrlo dobro
Informacijska tehnologija u poslovanju

Vlatko Čerić, Mladen Varga

Informacijska tehnologija u poslovanju

NOVO 139,00
35,00 Vrlo dobro
Biologija za maturu

Mirjana Pavlica, Vlatka Kuhar, Domagoj Đikić

Biologija za maturu

NOVO 168,00
32,00 Dobro
Međunarodna ekonomija

Mate Babić, Ante Babić

Međunarodna ekonomija

50,00 Vrlo dobro
Geografija turizma - regionalni pregled

Zoran Curić, Nikola Glamuzina, Vuk Tvrtko Opačić

Geografija turizma - regionalni pregled

NOVO 239,00
75,00 Vrlo dobro
Rječnik osiguranja

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić-Žlibar

Rječnik osiguranja

NOVO 285,00
54,00 Odlično
Management ljudskih potencijala

Fikreta Bahtijarević - Šiber

Management ljudskih potencijala

80,00 Dobro
Slikovni rječnik matematike
35,00 Vrlo dobro
Struktura prava

Berislav Perić

Struktura prava

25,00 Vrlo dobro
Primijenjena matematika

Raymond A.Barnett

Primijenjena matematika

NOVO 567,00
164,99 Vrlo dobro
132,01 Dobro
Mikroekonomija

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld

Mikroekonomija

NOVO 514,50
149,99 Vrlo dobro
Makroekonomija

Mate Babić

Makroekonomija

40,00 Dobro
Osnove trgovačkog prava

Jelena Čuveljak ... et al.

Osnove trgovačkog prava

189,00 Odlično
Hrvatska - veseli zemljopis

Maja Perišin, Mario Matić

Hrvatska - veseli zemljopis

60,00 Vrlo dobro
Vodstvo : teorija i praksa

Peter G. Northouse

Vodstvo : teorija i praksa

NOVO 283,50
102,00 Odlično
Introduction to basic medical terminology for health professions : a textbook for students of health studies
105,00 Vrlo dobro
Vodič kroz lektiru : za više razrede osnovne škole : V. - VIII. razred
32,00 Dobro
Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete
100,00 Vrlo dobro
Hrvatski standardni pravopis

Milan Moguš,Stjepan Babić

Hrvatski standardni pravopis

NOVO 129,00
77,40 Odlično
51,60 Dobro
 Linearna algebra: zbirka zadataka

Neven Elezović, Andrea Aglić

Linearna algebra: zbirka zadataka

78,00 Odlično
Kreativnost 4.0 : evolucija i revolucija

Robert Kopal, Darija Korkut

Kreativnost 4.0 : evolucija i revolucija

NOVO 210,00
129,15 Odlično
Plesne strukture

Ljerka Srhoj, Đurđica Miletić

Plesne strukture

50,00 Vrlo dobro
Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju

Božidar Štraus ... et al.

Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju

48,00 Dobro
Hrvatski jezik, pismenost i književnost u bosanskohercegovačkom školstvu
25,00 Vrlo dobro
ŠKOLA kao moja : jedinstveno priznanje školama širom svijeta
36,00 Odlično
Kazneno procesno pravo : primjerovnik

Davor Krapac i suradnici

Kazneno procesno pravo : primjerovnik

25,00 Vrlo dobro
Osnovne teme socijalne psihologije
NOVO 176,72
36,00 Dobro
Božja vladavina : uvod u kršćansku teologiju iz adventističke perspektive
NOVO 200,00
66,00 Odlično
Šećerna repa : zaštita od štetnih organizama u sustavu integrirane biljne proizvodnje
24,00 Odlično
Knjižnična arhitektura

Tatjana Aparac-Jelušić, Sanjica Faletar Tanacković

Knjižnična arhitektura

NOVO 149,00
129,00 Odlično
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj službi
NOVO 472,50
184,50 Odlično
HRVATSKA NA DRUGI POGLED - Udžbenik hrvatske kulture i društva
NOVO 149,00
56,70 Odlično
Uvod u državu i pravo

Ljerka Mintas Hodak

Uvod u državu i pravo

NOVO 367,50
149,99 Vrlo dobro
Javne financije

Dieter Brümmerhoff

Javne financije

NOVO 493,50
129,99 Vrlo dobro
104,01 Dobro
Makroekonomija

Oliver Blanchard

Makroekonomija

NOVO 514,50
189,99 Vrlo dobro
Sportski menadžment

J.Beech, S.Chadwick

Sportski menadžment

NOVO 420,00
132,00 Odlično
Povijest filozofije : s odabranim tekstovima filozofa
60,00 Vrlo dobro
Upravljanje operacijama i lancem opskrbe : 24 koraka do uspješnog startupa
NOVO 609,00
180,00 Odlično
Osnove financijskog menadžmenta
NOVO 514,50
240,00 Odlično
Ekonomija

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

Ekonomija

NOVO 523,95
180,00 Odlično
149,99 Vrlo dobro
120,01 Dobro
Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova
NOVO 609,00
307,50 Odlično
Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld

Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika

NOVO 556,50
180,00 Odlično
120,01 Dobro
O upravljanju ljudskim potencijalima
NOVO 94,50
36,00 Odlično
Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu
NOVO 250,00
125,00 Vrlo dobro
Matematika 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije : (5 sati nastave tjedno) -1.dio
Hrvatski jezik i književnost 1 : integrirani udžbenik za eksperimentalni program hrvatskog jezika u prvom razredu gimnazija (2.dio)