otvori filter otvori filter
Kroz prizmu riječi : fenomenologija, kulturologija i antropologija riječi
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Govor Barbanštine

Lina Pliško

Govor Barbanštine

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Arbanaški na raskrižju : vitalitet i održivost jednog manjinskog jezika
NOVO 18,05€
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Bizovačko narječje

Bratoljub Klaić

Bizovačko narječje

NOVO 13,14€
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Nakon Babilona

George Steiner

Nakon Babilona

7,16€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK
8,99€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Struktura jezika

Claude Hagege

Struktura jezika

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Argumentacija ili dokazivanje
NOVO 10,03€
7,50€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Kako bi trebali govoriti hrvatski magarci? : (O sociolingvistici animiranih filmova)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza : posebni prilog Stoljećima hrvatske književnosti
Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća : zbornik
6,55€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Hrvatski naš (ne)podobni

Stjepko Težak

Hrvatski naš (ne)podobni

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Zagonetka bez odgonetke

Vlatko Pavletić

Zagonetka bez odgonetke

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Recepti za jezikovu juhu : (polistilistička raščlamba pjesničkoga opusa Branka Maleša)
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Sročnost u hrvatskome književnome jeziku
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Jezici u Europi

Miquel Siguan

Jezici u Europi

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Naglasak u hrvatskome književnom jeziku

Stjepan Vukušić, Ivan Zoričić, Marija Grasselli-Vukušić

Naglasak u hrvatskome književnom jeziku

11,42€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Putovima hrvatskoga književnog jezika : lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora
Jezično kalkiranje u teoriji i praksi : prilog lingvistici jezičnih dodira
10,95€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
NA ISHODIŠTU HRVATSKE LEKSIKOGRAFIJE

Darija Gabrić- Bagarić

NA ISHODIŠTU HRVATSKE LEKSIKOGRAFIJE

NOVO 18,58€
13,92€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
OBLICI NEBROJIVOSTI U HRVATSKOM JEZIKU
NOVO 19,91€
14,93€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Jezični savjetnik : iz prakse za praksu
7,97€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Port-Royal opća i obrazložbena gramatika = Grammaire generale et raisonnee de Port Royal
NOVO 15,93€
11,96€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Nekoć i nedavno : odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnoga jezika
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Povijest hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih
NOVO 17,25€
12,91€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Hrvatsko-bugarski razgovornik
knjiga nije dostupna Obavijesti me
ŽIVOT MORA BITI DJELO DUHA - Zbornik posvećen Dubravki Sesar

Ivana Vidović-Bolt, Zrinka ur. Kovačević

ŽIVOT MORA BITI DJELO DUHA - Zbornik posvećen Dubravki Sesar

NOVO 18,58€
13,92€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Vizualna obilježja govorenoga jezika

Bogdanka Pavelin Lešić

Vizualna obilježja govorenoga jezika

NOVO 7,96€
5,95€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Slavenski  jezici u usporedbi s hrvatskim 3
NOVO 13,27€
9,93€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Vadin po nase : rječnik Labinske cakavice
NOVO 29,20€
21,89€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Kultura kao semiotički problem u djelu Jurija Lotmana
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Hrvatski pravopis

Grupa autora

Hrvatski pravopis

NOVO 14,60€
10,95€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Jezikoslovne rasprave i članci

Franjo Iveković ... et al.

Jezikoslovne rasprave i članci

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Fonološki opisi hrvatskoga jezika : glasovi, slogovi, naglasci
5,95€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Kako prevoditi : teoremi za prevođenje
NOVO 19,91€
14,93€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
O istarskim dijalektima : razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri s opisom vodičkog govora
Hrvatsko računalno nazivlje : jezična analiza
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Matija Divković i kultura pisane riječi II. : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb, 1. prosinca 2016.- Sarajevo, 2. i 3. prosinca 2016.
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Jezična republika : hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba
NOVO 26,41€
19,80€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Latinski u hrvatskom kontekstu
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Hrvatski dijalekti u kontaktu
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Neuro-psiho-lingvistička osnova slušanja, mišljenja i govora
7,70€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Pogled u lingvistiku

Dubravko Škiljan

Pogled u lingvistiku

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Rječnik i kultura

Maja Bratanić

Rječnik i kultura

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Jezikomjer : vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku + 2 CD-a
11,96€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Semiotika za početnike

Paul Cobley, Litza Jansz

Semiotika za početnike

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Od teorije do prakse u jeziku struke
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Riječi s nahtkasna i kantunala
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Pravilno govorim hrvatski 4 : praktični jezični savjetnik
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Atlas jezika : podrijetlo i razvitak jezika u svijetu

Bernard Comrie, Stephen Matthews i Maria Polinsky

Atlas jezika : podrijetlo i razvitak jezika u svijetu

6,96€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Jezični purizam u NDH : savjeti Hrvatskoga državnog ureda za jezik
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Riječ što traje : izabrane studije i rasprave
5,54€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Teorija jezika i opća lingvistika : pet studija
6,15€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Tako je govorio Burbur : izumli dalmatski jezik i njegov krčki dijalekt veljotski
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Kritička ogledanja

Mirjana Strčić

Kritička ogledanja

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Hrvatski jučer i danas

Stjepan Babić

Hrvatski jučer i danas

knjiga nije dostupna Obavijesti me
Hrvatska preskriptivna akcentologija
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Romske poslovice

Marcel Courthiade, Veljko Kajtazi

Romske poslovice

5,68€
knjiga nije dostupna
Obavijesti me
Hrvatska skladnja : rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika
knjiga nije dostupna Obavijesti me
Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika
knjiga nije dostupna Obavijesti me