otvori filter otvori filter
Plava krava

Seth Godin

Plava krava

10,50€ (79,11Kn) odlično
Integrirana marketinška komunikacija : oglašavanje, unapređenje prodaje, Internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja
15,00€ (113,02Kn) odlično
10,00€ (75,35Kn) dobro
Uspješna prodavaonica

Zvonimir Pavlek

Uspješna prodavaonica

8,12€ (61,18Kn) vrlo dobro
Mali brod na olujnom moru

Marijan Ožanić

Mali brod na olujnom moru

3,00€ (22,60Kn) dobro
Plaće i modeli nagrađivanja

George T. Milkovich,Jerry M. Newman

Plaće i modeli nagrađivanja

11,25€ (84,76Kn) vrlo dobro
Moderni novac i bankarstvo

Roger LeRoy Miller

Moderni novac i bankarstvo

15,62€ (117,69Kn) vrlo dobro
Počela ulaganja

Z. Bodie, A. Kane, A.J. Marcus

Počela ulaganja

NOVO 68,29€
15,00€ (113,02Kn) odlično
10,00€ (75,35Kn) dobro
Ekonomija u perspektivi

John K. Galbraith

Ekonomija u perspektivi

NOVO 30,66€
8,25€ (62,16Kn) odlično
6,87€ (51,76Kn) vrlo dobro
Rješenje za 86 posto

Vijay Mahajan i Kamini Banga uz suradnju Roberta Gunthera

Rješenje za 86 posto

NOVO 27,87€
5,62€ (42,34Kn) vrlo dobro
Zabranjen ulaz prodavačima i psima!
NOVO 23,69€
3,75€ (28,25Kn) odlično
Ekonomija

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus

Ekonomija

11,25€ (84,76Kn) vrlo dobro
9,00€ (67,81Kn) dobro
Blefsikon menadžment

John Courtis

Blefsikon menadžment

1,65€ (12,43Kn) vrlo dobro
Razgovori s velikim ekonomistima
NOVO 22,30€
4,98€ (37,52Kn) odlično
Matematika za ekonomiste i managere

Branimir Gruić ... et al.

Matematika za ekonomiste i managere

6,95€ (52,36Kn) odlično
Ekonomija

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus

Ekonomija

NOVO 62,59€
39,09€ (294,52Kn) vrlo dobro
Bogatstvo na dnu ekonomske piramide : iskorjenjivanje siromaštva kroz profit
NOVO 48,78€
9,95€ (74,97Kn) odlično
Gartsideovi modeli poslovnih pisama i ostalih poslovnih dokumenata
NOVO 34,84€
7,98€ (60,13Kn) odlično
6,65€ (50,10Kn) vrlo dobro
Organizacijsko ponašanje

Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge

Organizacijsko ponašanje

14,93€ (112,49Kn) odlično
12,44€ (93,73Kn) vrlo dobro
Priručnik za menadžere

Robert Heinlein

Priručnik za menadžere

NOVO 23,76€
6,00€ (45,21Kn) odlično
5,00€ (37,67Kn) vrlo dobro
Hrvatsko-engleski ekonomski rječnik
NOVO 87,80€
13,29€ (100,13Kn) vrlo dobro
Financijski šok

Mark Zandi

Financijski šok

NOVO 41,81€
9,95€ (74,97Kn) odlično
Racionalni izbor

Itzhak Gilboa

Racionalni izbor

NOVO 20,90€
4,98€ (37,52Kn) odlično
Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi
NOVO 65,03€
14,93€ (112,49Kn) odlično
12,44€ (93,73Kn) vrlo dobro
Prijevara u financijskim izvještajima: sprječavanje i otkrivanje
NOVO 41,81€
17,93€ (135,09Kn) odlično
Upravljanje marketingom

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Maja Martinović

Upravljanje marketingom

NOVO 80,83€
19,91€ (150,01Kn) odlično
13,27€ (99,98Kn) dobro
Sveti gral makroekonomike: pouke iz velike recesije Japana
NOVO 37,63€
17,93€ (135,09Kn) odlično
2052 : globalna prognoza za sljedećih četrdeset godina
NOVO 41,81€
10,98€ (82,73Kn) odlično
Klasa milijunaš : lekcije o uspjehu od putnika iz poslovnog razreda
10,80€ (81,37Kn) vrlo dobro
Javna vrijednost : teorija i praksa

John Benington i Mark H. Moore

Javna vrijednost : teorija i praksa

NOVO 41,81€
11,93€ (89,89Kn) odlično
Osnove financijskog menadžmenta

J. C. Van Horne, J. M. Wachowicz Jr.

Osnove financijskog menadžmenta

NOVO 68,29€
14,93€ (112,49Kn) odlično
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja : praktični vodič
9,95€ (74,97Kn) odlično
8,30€ (62,54Kn) vrlo dobro
Premještanje usluga : iskorištavanje optimalne vangranične prilike
8,93€ (67,28Kn) odlično
7,44€ (56,06Kn) vrlo dobro
Strateško vođenje intervjua : kako zaposliti dobre ljude
4,98€ (37,52Kn) odlično
4,15€ (31,27Kn) vrlo dobro
Lažna zora

John Grey

Lažna zora

24,89€ (187,53Kn) vrlo dobro
Brandiranje & samopromocija

Štefanija Vodopija

Brandiranje & samopromocija

13,27€ (99,98Kn) dobro