otvori filter otvori filter
Lokalna samouprava i predstojeći izbori
0,10€ (0,75Kn) dobro
Chagallov rođendan

Neda Miranda Blažević

Chagallov rođendan

0,12€ (0,90Kn) vrlo dobro
Proljeće kad je ponovo otkrio život
0,15€ (1,13Kn) dobro
Martinske rotacije

Dragica Pjevac i volonteri

Martinske rotacije

0,15€ (1,13Kn) odlično
Plač nad kurijom Mirnovec
0,15€ (1,13Kn) dobro
Knjiga dobrih namjera
0,15€ (1,13Kn) dobro
Od prvog slova do vitezova
0,15€ (1,13Kn) dobro
Ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
0,15€ (1,13Kn) odlično
Život s tumorom mozga : upoznavanje s bolešću
0,15€ (1,13Kn) odlično
Okrugli stol Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića
0,15€ (1,13Kn) odlično
Tičeki mali popijevaju

Mladen Januš-Žuga

Tičeki mali popijevaju

0,15€ (1,13Kn) dobro
Intima

Goran Rem

Intima

0,19€ (1,43Kn) vrlo dobro
Ona druga vrata

Đurđa Miklaužić

Ona druga vrata

0,19€ (1,43Kn) vrlo dobro
Razglednice

Franjo Džakula

Razglednice

0,20€ (1,51Kn) dobro
Zimska katedrala

Slavko Jendričko

Zimska katedrala

0,20€ (1,51Kn) dobro
Prepredeni anđeo

Pavle Čulić

Prepredeni anđeo

0,20€ (1,51Kn) dobro
Organolirika

Zrinko Šimunić

Organolirika

0,20€ (1,51Kn) dobro
Marice, ljubavi moja

Martin Filipin

Marice, ljubavi moja

0,20€ (1,51Kn) dobro
Zagojsanogo šerca pisni = Pjesme zatitranoga srca
0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
0,20€ (1,51Kn) dobro
Versar

Luka Milas

Versar

0,20€ (1,51Kn) dobro
I Nebu i judiman

Staka Klanac Tulić

I Nebu i judiman

0,20€ (1,51Kn) dobro
Anđelov san

Joško Adamec

Anđelov san

0,20€ (1,51Kn) dobro
Jarac u ljubavi

Ivana Kuhar, Edita Goldstein

Jarac u ljubavi

0,20€ (1,51Kn) dobro
Slovo o Svjetlosti

Jovan Savičin Prica

Slovo o Svjetlosti

0,20€ (1,51Kn) dobro
Diptih

Mladen Machiedo

Diptih

0,20€ (1,51Kn) dobro
Prosijane svjetlosti, lica, prah
0,20€ (1,51Kn) dobro
Reči vu reštu

Nevenka Videk

Reči vu reštu

0,20€ (1,51Kn) dobro
Soneteria

Sanjin Sorel

Soneteria

0,20€ (1,51Kn) dobro
Okućnica

Željko Knežević

Okućnica

0,30€ (2,26Kn) odlično
0,20€ (1,51Kn) dobro
Miris svitanja = Scent of dawn
0,23€ (1,73Kn) odlično
Po kapi se dan poznaje

Branko Medak

Po kapi se dan poznaje

0,23€ (1,73Kn) odlično
Pjesme

Dragana Tripković

Pjesme

0,23€ (1,73Kn) odlično
Protutijekovi

Stjepan Gulin

Protutijekovi

0,23€ (1,73Kn) odlično
Škrilje i babulji

Šime Ružić Sudčev

Škrilje i babulji

0,23€ (1,73Kn) odlično
Igrač : (razvojni proces tzv. lirskog subjekta u četiri faze)
0,23€ (1,73Kn) odlično
Sve strane svijeta ili Terra Baytaria
0,23€ (1,73Kn) odlično
Gnijezda pod nebom

Marela Mimica

Gnijezda pod nebom

0,23€ (1,73Kn) odlično
Stotina istina Tina

Mladen Vuković

Stotina istina Tina

0,23€ (1,73Kn) odlično
Osobna iskaznica

Miro Lončarić

Osobna iskaznica

0,23€ (1,73Kn) odlično
Anno barbarico : Zagreb, 1989 -1995.
0,25€ (1,88Kn) dobro
Zapreščanske ekete bekete
0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Nekoliko riječi o meni
0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Velike romanse 20. stoljeća 1 + DVD
0,38€ (2,86Kn) odlično
0,25€ (1,88Kn) dobro
11 ženskih zapovijedi
0,31€ (2,34Kn) vrlo dobro
0,25€ (1,88Kn) dobro
Drevna žena

Jurica Iskra

Drevna žena

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Rieči za Jelenu

Marijan Horvat - Mileković

Rieči za Jelenu

0,25€ (1,88Kn) dobro
Crvena magla

Stjepan Babić

Crvena magla

0,31€ (2,34Kn) vrlo dobro
0,25€ (1,88Kn) dobro
Ispovijed starog Valentina
0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Dokle pogled dopire

Nikola Vujčić

Dokle pogled dopire

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Nebo je tvoja postelja

Damir Grubić

Nebo je tvoja postelja

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Moj put

Liljana Dimova Peternel

Moj put

0,25€ (1,88Kn) dobro
Na dan svega

Veselko Koroman

Na dan svega

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Rutvica

Jelena Vidović

Rutvica

0,25€ (1,88Kn) dobro
Podne

Toma Podrug

Podne

0,25€ (1,88Kn) dobro
U potrazi za nadom

Velimir Borković

U potrazi za nadom

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Stazama samih središta

Vinko Grubišić

Stazama samih središta

0,30€ (2,26Kn) odlično
0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Lako je postati Jackson

Tijana Vukić

Lako je postati Jackson

0,30€ (2,26Kn) odlično
0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Hommage

Đurđa Jandriš-Parać

Hommage

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Svitla u osinu

Miroslav Luketin Sarajčev

Svitla u osinu

0,25€ (1,88Kn) vrlo dobro
Oteti bibliobus

Milan Rupčić

Oteti bibliobus

0,25€ (1,88Kn) dobro