otvori filter otvori filter
Veliki kućni medicinski priručnik

David R. Goldmann (ur.)

Veliki kućni medicinski priručnik

356,80 Vrlo dobro
Enciklopedija hrvatskih prezimena

Siniša Grgić (ur.)

Enciklopedija hrvatskih prezimena

324,37 Vrlo dobro
Croatica 1/2

Neven Budak

Croatica 1/2

NOVO 891,00
380,29 Odlično
323,25 Dobro
Statistika za poslovanje i ekonomiju + CD

Paul Newbold, Betty Thorne, William l. Carlson

Statistika za poslovanje i ekonomiju + CD

NOVO 735,00
313,72 Odlično
298,03 Vrlo dobro
Istria : culla dello spirito
277,42 Odlično
Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine : E - J (2)
NOVO 650,00
277,42 Odlično
Suvremena poslovna komunikacija

C. L. Bovée, J. V. Thill

Suvremena poslovna komunikacija

NOVO 609,00
259,91 Odlično
Zagrebačka biskupija i Zagreb : 1094 -1994 : zbornik u čast kardinala Franje Kuharića
253,95 Dobro
Leksikon marketinga
243,28 Vrlo dobro
Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld

Međunarodna ekonomija : teorija i ekonomska politika

237,51 Odlično
Upravljanje bankama i financijske usluge

Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins

Upravljanje bankama i financijske usluge

234,74 Odlično
Najljepša mjesta na svijetu
230,47 Odlično
Ekonomija

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

Ekonomija

NOVO 523,95
223,61 Odlično
Upravljanje ljudskim potencijalima
NOVO 514,50
219,60 Odlično
Makroekonomija

Oliver Blanchard

Makroekonomija

NOVO 514,50
219,60 Odlično
Moderni menadžment

S. S. Certo, S. T. Certo

Moderni menadžment

213,40 Odlično
Enciklopedija hrvatskih domaćih životinja

Franjo Poljak, Miljenko Ernoić, Marijan Posavić

Enciklopedija hrvatskih domaćih životinja

213,40 Odlično
Rječnik jezika hrvatskoga

Ivan Branko Šamija

Rječnik jezika hrvatskoga

213,40 Odlično
Učenjem u društvo znanja : savjetnik za učenike, studente i roditelje : prilog Okvir za stručno usavršavanje
Revizija - međunarodni pristup
209,13 Odlično
Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi
209,13 Odlično
Menadžment ljudskih potencijala
NOVO 514,50
208,62 Vrlo dobro
Osnove financijskog menadžmenta
NOVO 514,50
219,60 Odlično
208,62 Vrlo dobro
Diplomacija i diplomatska profesija
NOVO 480,00
204,86 Odlično
Osnove korporativnih financija

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus

Osnove korporativnih financija

202,73 Vrlo dobro
Poduzetništvo

Grupa autora

Poduzetništvo

202,73 Vrlo dobro
Povijest Zagreba

Franjo Buntak

Povijest Zagreba

202,73 Vrlo dobro
Ponašanje potrošača : europska slika

Michael Solomon ... [et al.]

Ponašanje potrošača : europska slika

197,65 Odlično
Rijeka na povijesnim fotografijama
NOVO 456,00
194,61 Odlično
Odisejeva Itaka

Berislav Brcković

Odisejeva Itaka

192,06 Odlično
Istine o dr. Franji Tuđmanu (1.knjiga)
192,06 Odlično
Istine o dr. Franji Tuđmanu (2.knjiga)
192,06 Odlično
Istine o dr. Franji Tuđmanu (3.knjiga)
192,06 Odlično
Ilustrirana Biblija - Stari Zavjet

Bojana Zeljko - Lipovšćak

Ilustrirana Biblija - Stari Zavjet

NOVO 660,00
190,57 Vrlo dobro
Financijska tržišta + institucije

Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins

Financijska tržišta + institucije

NOVO 514,50
186,66 Dobro
Management ljudskih potencijala

Fikreta Bahtijarević - Šiber

Management ljudskih potencijala

182,46 Vrlo dobro
Tjeskobe : ratno svjedočanstvo jednog liječnika (2.dio)
NOVO 450,00
182,46 Vrlo dobro
Slaveni u renesansi

Slobodan Prosperov Novak

Slaveni u renesansi

182,46 Vrlo dobro
Bogatstvo vegetarijanske kuhinje
181,39 Dobro
Ilustrirani engleski rječnik : Oxford
202,73 Vrlo dobro
181,39 Dobro
Financijska tržišta i institucije : moderno viđenje

Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett

Financijska tržišta i institucije : moderno viđenje

NOVO 420,00
179,26 Odlično
Javne financije

Dieter Brümmerhoff

Javne financije

200,10 Vrlo dobro
179,03 Dobro
Rječnik stranih riječi

Vladimir Anić, Ivo Goldstein

Rječnik stranih riječi

177,76 Dobro
Hrvatski biografski leksikon 7 (Kam - Ko)
174,13 Dobro
Hrvatski biografski leksikon Gn-H (5. knjiga)
174,13 Dobro
Hrvatski biografski leksikon  3 : Č - Đ
174,13 Dobro
Menadžment uredskog poslovanja
170,72 Odlično
VIZUALNE UMJETNOSTI DVADESETOG STOLJEĆA
170,72 Odlično
Hrvatsko - engleski rječnik

Milan Drvodelić

Hrvatsko - engleski rječnik

168,66 Vrlo dobro
Kolači i peciva

Roland Veble

Kolači i peciva

166,45 Odlično
Piletina bolja no ikad: 200 recepata za pripremu piletine korak po korak
166,45 Odlično
Tradicionalni hrvatski kolači

Bruno Šimonović, Ivo Semenčić

Tradicionalni hrvatski kolači

NOVO 390,00
166,45 Odlično
Veliki atlas Hrvatske

D.Njegač,D.Pejnović

Veliki atlas Hrvatske

NOVO 798,00
163,25 Dobro
Ponašanje potrošača

Leon G. Schiffman, Leslie L. Kanuk

Ponašanje potrošača

163,25 Dobro
Financijska tržišta + institucije

Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins

Financijska tržišta + institucije

182,46 Vrlo dobro
163,25 Dobro
Boje Hrvatske

Ivo Pervan, Pavao Pavličić, Boris Ljubičić

Boje Hrvatske

163,25 Dobro
Prezentacije

Daria Price Bowman

Prezentacije

163,25 Dobro
Učinkoviti odnosi s javnošću
NOVO 472,50
162,18 Vrlo dobro
Moj Zagreb, tak imam te rad

Damir Agičić ... et al.

Moj Zagreb, tak imam te rad

162,18 Vrlo dobro