Grupa autora - Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj službi

Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj službi
Žanr Stručna literatura - Znanje - Učenje - Obrazovanje/školstvo - Visokoškolsko obrazovanje
Izdavač Mate
Prevoditelj -
Vrsta uveza Meki
ISBN13 9789532461800
ISBN10 9532461809
Godina 2018
Broj stranica 560
Format 23 cm
Prodajna cijena (Odlično stanje) 9,73 € Kupi

Postoje dva pitanja koja c´e gotovo svatko postaviti: „Zasˇto je upravljanje ljudima toliko tesˇko?" i „Zasˇto ljudi toliko mrze upravu?". Odgovori na oba ova pitanja ukljucˇuju paradokse – naizgled nekompatibilne zamisli i prakse koje se moraju djelotvorno primijeniti kako bi zajedno mogle dobro funkcionirati u organizacijama. Dobro funkcioniranje ovdje znacˇi da moraju biti, u jednu ruku, ucˇinkovite i djelotvorne u postizanju zˇeljenih ciljeva, a s druge strane, one moraju biti ono cˇemu ljudi tezˇe. Ova knjiga, napisana za sadasˇnje i buduc´e javne rukovoditelje, a i kadrovske tehnicˇare, naglasˇava paradokse u upravljanju ljudskim potencijalima i poziva vas da sudjelujete u potrazi za nacˇinima poboljsˇanja radnog zˇivota u organizacijama. Dok s jedne strane upravljanje ljudskim potencijalima mozˇe pocˇeti upuc´ivanjem na probleme na radnom mjestu, koji su bili predmet gorke kritike tijekom proteklog stoljec´a te tema novinskog stripa „Dilbert" u danasˇnje doba, svrha je ovdje u konacˇnici pronac´i nacˇine na koje se zˇivot zaposlenika mozˇe poboljsˇati, uz istodobno unapređenje rada javnih institucija kao cjeline.