Zoran Curić, Nikola Glamuzina, Vuk Tvrtko Opačić - Geografija turizma - regionalni pregled

Geografija turizma - regionalni pregled
Žanr Stručna literatura - Znanje - Učenje - Obrazovanje/školstvo - Visokoškolsko obrazovanje
Izdavač Naklada Ljevak
Prevoditelj -
Vrsta uveza Meki
ISBN13 9789533036120
ISBN10 9533036125
Godina 2013
Broj stranica 280
Format 28,7 cm
Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) 75,00 Kn Kupi

Autori su odabirom predmeta istraživanja pokazali izvornost, jer u hrvatskoj znanosti nedostaju djela koja u ovom opsegu i na jednom mjestu daju pregled svih relevantnih turističkih regija i zemalja svijeta. Tekst djela pokazuje kako autori prate ovo specifično interdisciplinarno područje, koje povezuje geografiju i turizam, kao kompleksan gospodarski sustav. Ujedno, izvornost postoji u koncepciji i načinu izlaganja odabranih tema. U knjizi se izlaže turističko-geografska regionalizacija svijeta s obzirom na geografske karakteristike prostora, ali kao glavni kriteriji u regionalizaciji odabrane su sociokulturne karakteristike prostora. Tako autori ističu važnost pripadnosti određenom kulturnom krugu, stupnju turističke razvijenosti i stupnju opće gospodarske razvijenosti prostora, što je od izvanredne važnosti, obzirom na to da je turizam socijalni i kulturni fenomen. Time se djelo potvrđuje kao znatan doprinos području turističke geografije.
Dr. sc. Kristina Bučar, docentica
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Katedra za turizam

Djelo Geografija turizma – regionalni pregled prvi je hrvatski sveučilišni udžbenik u cijelosti posvećen turističko-geografskoj regionalizaciji svijeta. Čitatelju nudi znanstveno utemeljene i relevantne odgovore na pitanja: Što je turistička regija? Kako se provodi turističko-geografska regionalizacija? Koji su ključni procesi u turističkim regijama svijeta? Koje su vodeće turističke regije svijeta, a koje zaostaju? Koje su sličnosti, a koje razlike, u razvoju turizmu i njegovim učincima širom svijeta? Kako se razvijao i koja su ključna geografska obilježja hrvatskoga turizma? Svojim sadržajem, strukturom i metodičkim oblikovanjem znatno će unaprijediti izvođenje nastave iz programa turističke geografije i srodnih sveučilišnih kolegija. 
Dr. sc. Aleksandar Lukić, docent
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek  

Tekst je podijeljen na četiri poglavlja: Pojam regije i regionalizacija, Turističko--geografska regionalizacija svijeta, Međunarodni turizam u svijetu i Turističke regije svijeta. Izdvojeno je osam velikih turističkih regija: Angloamerika, Latinska Amerika, Australija s Oceanijom, Afrika južno od Sahare, Orijent, Indijski potkontinent, Pacifička Azija i Europa. Tekst je pisan jasno, koncizno i razumljivo. Upotrijebljena terminologija pripada uobičajenom diskursu geografske znanosti u Hrvatskoj. 
Dr. sc. Ivan Zupanc, docent
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek