Velimir Piškorec - Georgiana : rasprave i ogledi o đurđevečkom govoru i hrvatskokajkavskoj književnosti

Georgiana : rasprave i ogledi o đurđevečkom govoru i hrvatskokajkavskoj književnosti
Žanr Stručna literatura - Znanje - Učenje - Humanistika - Teorija književnosti
Izdavač FF Press
Prevoditelj -
Vrsta uveza Meki
ISBN13 9789531752237
ISBN10 9531752230
Godina 2005
Broj stranica 155
Format 21 cm
Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) 20,00 Kn Kupi

Prvih šest poglavlja knjige Georgiana obuhvaćaju različite teme o đurđevečkom govoru. (...) Drugi dio knjige (pet pog lavlja) sadrži kritičke oglede i književ nojezičnu raščlambu djela kajkavskih pjesnika i pisaca: Adalberta Pogačica Senje i spominki, Željka Kovačiča Kratkopisi, Vla dimira Miholeka Zemla pod nofte, Anđele Lenhard-Antolin Molitva po čkoma i Đuke Tomerlina-Picoka (Ne)potepeno živlejne. Zanimljivo je da su svi ogledi pisani na đurđevečkom kajkavskom govoru čime je autor potvrdio da se i na jednom mjesnom govoru u potpunosti može izraziti književ nokritička misao. Takav pristup ima osobit značaj u osvješćivanju osjećaja za dijalekte i njihove izražajne mogućnosti. V. Piško rec svojim kajkavskim ogledima potpuno opovrgava mišljenje daje samo standardni jezik polivalentan te pogodan za izražava nje književnoteorijskih sadržaja, dok su dijalekti i mjesni govori ograničeni samo na svakodnevno komuniciranje te dijalektalne književnoumjetničko stvaranje.
Georgiana V. Piškorca znatan je dopri nos poznavanju i afirmaciji jednoga dijela kajkavskoga narječja i hrvatske kajkavske književnosti.