Marin Buble ... et al. - Strateški menadžment

Strateški menadžment
Žanr Stručna literatura - Znanje - Učenje - Ekonomija
Izdavač Sinergija - nakladništvo
Prevoditelj -
Vrsta uveza Tvrdi
ISBN13 9789536895236
ISBN10 9536895234
Godina 2005
Broj stranica 337
Format 28 cm
Prodajna cijena (Odlično stanje) 114,00 Kn Kupi

Strateški je menadžment kao nastavni predmet uveden na gotovo svim ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj. Time je dana mogućnost studentima da ovladaju tom disciplinom važnom ne samo za gospodarsku teoriju već i za gospodarsku praksu. Nemoguće je danas zamisliti efikasnog menadžera koji ne vlada suvereno problematikom koja tretira strateški menadžment. Stoga je, polazeći od bogatog iskustva razvijenih tržišnih gospodarstava, koncipiran i sadržaj ove knjige koja dolazi u vrijeme kad je prvo izdanje brzo rasprodano, a u Hrvatskoj nema adekvatnog štiva kojim bi bila obuhvaćena cjelokupna problematika strateškog menadžmenta.
Obrađujući proces strateškog menadžmenta, knjiga je podijeljena u sedam poglavlja, a svako od njih u određeni broj užih cjelina.
U prvom se, uvodnom poglavlju najprije daje geneza strateškog menadžmenta, potom se upućuje na strategiju kao središnju kategoriju, a nakon toga se prikazuje priroda i proces strateškog menadžmenta, te na kraju faze njegova razvoja u organizacijama.
Drugo je poglavlje posvećeno analizi okoline, kao prvoj fazi u procesu strateškog menadžmenta. U tom je kontekstu osim strukturi okoline, posebna pozornost usmjerena metodama i tehnikama te analize koje su prikazane na konkretnim primjerima iz prakse hrvatskih poduzeća. U sklopu te analize prikazane su i metode predviđanja kao alat menadžmenta u sagledavanju uvjeta u kojima će se odvijati provedba odabrane strategije.
Treće poglavlje je posvećeno postavljanju vizije, misije i ciljeva poduzeća, a što se neposredno nastavlja na analizu okoline. Naime, nakon što je analizirana eksterna i interna okolina, utvrđeno gdje se poduzeća danas nalazi i kakvi se uvjeti u okolini mogu očekivati, pristupa se utvrđivanju onoga gdje poduzeće želi biti sutra. U tom se smislu najprije utvrđuje vizija kao zamišljena željena budućnost iz koje se izvodi svrha postojanja i ciljevi koji se žele ostvariti.

SADRŽAJ
1.    UVOD U STRATEŠKI MENADŽMENT
2.    ANALIZA OKOLINE
3.    POSTAVLJANJE MISIJE, VIZIJE I CILJEVA
4.    FORMULIRANJE STRATEGIJE
5.    IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE
6.    STRATEŠKA KONTROLA
7.    IZUČAVANJE SLUČAJEVA IZ GOSPODARSKE PRAKSE
8.    INTEGRALNI SLUČAJ