Darko Tipurić, ur. - KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Žanr Stručna literatura - Znanje - Učenje - Ekonomija
Izdavač Sinergija nakladništvo
Prevoditelj -
Vrsta uveza Tvrdi
ISBN13 9789536895366
ISBN10 9536895366
Godina 2008
Broj stranica 809
Format 24,5 cm
Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) 224,99 Kn Kupi

Knjiga „Korporativno upravljanje" nastala je u okviru znanstvenog programa Konkurentnost hrvatskih poduzeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a čiji je sastavni dio istraživački projekt Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća.

Glavna područja korporativnog upravljanja vezuju se za relacije moći, utjecaja, ovlasti i odgovornosti unutar složenih poslovnih sustava.

Pitanja kao što su tko nadzire korporaciju i zašto, kako se korporacijom upravlja i u čijem interesu, tko treba nadzirati korporaciju i na koji način, kakvi su odnosi vlasnika i menadžera te većinskih i manjinskih dioničara; na koji način se štite prava manjinskih dioničara; kako se korporacija odnosi prema javnosti i potencijalnim ulagačima; kako se u korporacijske poslove uključuju druge interesno-utjecajne skupine te kako se štite njihova prava i razmatraju zahtjevi; kako se iskazuje društvena odgovornost poduzeća, određuju korporativno upravljanje.
Korporativno upravljanje se može definirati kao sustav nadzornih mehanizama kojima svi dobavljači krucijalnih inputa trebaju osigurati povrate na svoja ulaganja u korporaciji, ne ugrozivši njezin dugoročni opstanak i prosperitet. Ono treba stvoriti okvir za postavljanje najvažnijih ciljeva, određivanje sredstava za njihovo postizanje i praćenje izvedbe te djelotvornosti njihova ostvarivanja.

Kvalitetan sustav korporativnog upravljanja rezultira smanjivanjem troškova kapitala i efikasnom uporabom resursa te održavanjem ravnoteže između ekonomskih i socijalnih ciljeva poduzeća. Osim toga, uspješno korporativno upravljanje treba uravnotežiti ciljeve poduzeća, s jedne, i zahtjeve glavnih interesno-utjecajnih skupina, s druge strane.

Razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja je conditio sine qua non za poduzeća koja žele prosperirati na tržištima, pribaviti dodatni kapital, ostvarivati konkurentsku prednost i opstati u svijetu sve većih konkurentskih izazova u brzo promjenjivoj okolini, kao i za zemlje koje žele stimulirati investiranje u privatni sektor, privući inozemna ulaganja i stvarati kontekst gospodarskog rasta