Mirela Slukan Altić - Povijesna geografija Kosova

Povijesna geografija Kosova
Žanr Publicistika - Politika - Popularna znanost - Povijest
Izdavač Golden marketing - Tehnička knjiga
Prevoditelj -
Vrsta uveza Tvrdi
ISBN13 9789532122343
ISBN10 9532122346
Godina 2006
Broj stranica 159
Format 29 cm
Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) 15,65 € Kupi

Riječ je o iz­vor­nom znan­st­ve­nom radu koji ana­li­zi­ra au­ten­tič­ne kar­to­graf­ske iz­vo­re, po­čev­ši od drev­nih vre­me­na do danas. Pa­ra­dok­sal­no je da je Ko­so­vo danas jedno od ža­ri­šta ne samo re­gio­nal­ne krize, nego i pro­blem eu­rop­ske si­gur­no­sti, a da o njemu ne­ma­mo oz­bilj­nih mo­no­gra­fi­ja i stu­di­ja. Sa­dr­ži 31 ori­gi­nal­nu kartu i 10 koje je iz­ra­di­la au­to­ri­ca.