Andrew Heywood - Politika

Politika
Žanr Publicistika - Politika - Popularna znanost - Politika
Izdavač Mate d.o.o.
Prevoditelj Miljenko Šimić
Vrsta uveza Meki
ISBN13 9789532462609
ISBN10 9532462600
Godina 2018
Broj stranica 520
Format 24,5 cm
Prodajna cijena (Odlično stanje) 271,20 Kn Kupi

Ova je knjiga sveobuhvatan i azˇuran uvod u studij politike. Osmisˇljena je tako da bude od koristi studentima koji pohađaju kolegije na bilo kojem polju ove znanstvene discipline, ali i opc´em cˇitateljstvu koje gaji zanimanje za ovaj predmet. Knjiga je znacˇajno revidirana i preoblikovana u svojem cˇetvrtom izdanju kako bi se uzele u obzir promjene na podrucˇju koje nikako ne prestaje napredovati i razvijati se, napose one promjene koje su dovele do jacˇanja međuzavisnosti domac´ih, međunarodnih i globalnih politicˇkih prilika. Autori navode da su uključili nova poglavlja o pitanjima politicˇke ekonomije i globalizacije, politike na visˇe razina, sigurnosti, globalnoga upravljanja i svjetskoga poretka. Novo, ujedno i zavrsˇno poglavlje usredotocˇuje se na sve prisutniju koncepciju koja kazˇe da je politika suocˇena s krizom i u tom procesu okuplja nove teme o kojima govorimo u ovoj knjizi. Model uređivanja prijasˇnjih izdanja, koji je knjigu dijelio na pet dijelova, odbacˇen je, cˇime je uzeta u obzir odvisˇe pausˇalna priroda takvih podjela, ali i nuzˇnost da se politicˇkoj analizi pristupi holisticˇki. Bez obzira na to, organizacija ove knjige ipak slijedi novonastalu logiku objasˇnjenu u odjeljku „Kako koristiti ovu knjigu”. Ovo cˇetvrto izdanje također sadrzˇava nekoliko novih znacˇajki cˇija je kljucˇna svrha potaknuti cˇitatelje da steknu kriticˇku svijest i vlastite poglede.