Tonči Matulić - Metamorfoze kulture

Metamorfoze kulture
Žanr Priručnici - Savjetnici - Slobodno vrijeme - Teologija/religija
Izdavač Glas Koncila
Prevoditelj -
Vrsta uveza Tvrdi
ISBN13 9789532411614
ISBN10 9532411615
Godina 2008
Broj stranica 944
Format 23,5 cm
Obavijest 9,73
knjiga nije dostupna Obavijesti me

Metamorfoze kulture : teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije : let iznad oblaka dekristijanizacije

Vjerojatno prva knjiga na hrvatskom jeziku koja sustavno razmatra utjecaj znanosti i tehnike na duhovnost, moral i općenito pogled na svijet. Na gotovo tisuću stranica knjige dr. Tonči Matulić je težište promišljanja usmjerio na kritičku analizu nekih temeljnih, supstantivnih elemenata suvremene kulture - na religiju, znanost, tehniku, etiku, vrijednosni sustav, ekonomiju i bioetiku - čije egzistiranje u neraskidivu savezništvu sa suvremenom znanstveno-tehničkom civilizacijom »proizvodi« nove, zajedničke izazove (znakove vremena) o kojima Matulić piše. 

Teološki uvod u sva poglavlja predstavlja prvi dio knjige u kojem se autor bavi pitanjem: Kako prepoznati nove znakove vremena ili prepoznati stare znakove, ali u novom ozračju znanstveno-tehničke civilizacije? Predstavlja tako »nedovršeno ali indikativno« teološko istraživanje o znakovima vremena, naglašavajući pritom činjenicu da je teologija znakova vremena, usprkos tomu što je na II. vatikanskom koncilu odigrala jednu od najvažnijih uloga, u postkoncilskom vremenu nepravedno zapostavljena. Na tu trajnu i nedovršenu ulogu podsjeća koncilski dokument, pastoralna konstitucija Gaudium et spes po kojem je Koncil obvezao Crkvu i teologiju na budno i mudro prepoznavanje i tumačenje znakova vremena u svjetlu evanđelja te stoga njegov narativno-analitički i pastoralno-parenetički izričaj prevladava u autorovim teološkim analizama. U drugome dijelu knjige Matulić obrađuje neke povijesne metamorfoze crkvene svijesti i posebnu pozornost pritom posvećuje temama crkvenoga poimanja i odnosa prema kulturi (zahtjevima inkulturacije evanđelja u suvremenu kulturu), potom dijalogu, autonomiji, osobito autonomiji znanosti, i na kraju demokraciji. Treći dio knjige autor je posvetio nekim aspektima metamorfoza društvene svijesti. U središte teoloških preokupacija stavlja ateizam s njegovim recentnim metamorfozama u ozračju ekonomsko-tehničke globalizacije i novih religijskih pokreta, potom demokraciju u ozračju rastućega relativizma, jedinstveno buđenje svijesti o vrijednostima, prijateljstvo u njegovim povijesnim metamorfozama te na kraju brak i obitelj u suvremenim društvenim previranjima. 

Fenomene znanstveno-tehničkoga pothvata koji "najpresudnije" utječu na metamorfoze ljudske svijesti, savjesti, mentaliteta i duhovnosti u suvremenom dobu kritički propituje u četvrtome dijelu knjige, a izazove metamorfoza etičke svijesti analizira u pet poglavlja petoga dijela u kojem također piše o moralnoj autonomiji u kontekstu kršćanske etike, o izazovima izgradnje jedne dosljedne kršćanske etike života, o opasnostima biocentričkoga poništavanja specifikuma humane etike, o strukturalnim analizama svijesti postmodernoga moralnog subjekta te o temeljnom određenju ljudskoga dostojanstva...