Lada Badurina et.al - Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis
Žanr Priručnici - Savjetnici - Slobodno vrijeme - Rječnici - Hrvatski jezik
Izdavač Matica hrvatska
Prevoditelj -
Vrsta uveza Tvrdi
ISBN13 9789531508155
ISBN10 9531508151
Godina 2008
Broj stranica 662
Format 23,5 cm
Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) 5,62 € (42,34 Kn) Kupi

Bitne su značajke ovoga pravopisnoga priručnika primjerena temeljitost i obuhvatna iscrpnost opisa pojedinih pojava. Temeljitost se ogleda u nastojanju pisaca da se pri oblikovanju pravopisnih pravila jezične pojave što je moguće više stručno argumentiraju. Iscrpnost se ogleda u ustrajavanju na opisu svih aspekata pojedine pojave te u stvaranju posebnih popisa onih jezičnih jedinica i oznaka koje su kao pripomoć uputama za pravilno pisanje pravopisno relevantne bilo izravno bilo posredno (popisi prefikasa i prefiksoida, kratica, mjernih jedinica, korekturnih znakova, pregledne tablice interpunkcijskih i pravopisnih znakova i sl.).

Pravopis Matice hrvatske obrazlaže samo pravopisnu problematiku hrvatskoga jezika. Takva metodološki čista pozicija tekstu ovoga pravopisnoga priručnika osigurava profesionalnu vjerodostojnost. U njegovoj izradbi težilo se ostvarenju one već dobro poznate ideje po kojoj je pravopis ponajprije skup konvencija i pravila za koja je bitno da budu jednostavna i upotrebljiva i da se formuliraju tako da što manje budu podložna promjenama. Pravopisna su rješenja u ovome priručniku, nadamo se, dobro odmjerena, u skladu su s hrvatskom pravopisnom tradicijom i suvremenim stanjem hrvatskoga standardnog jezika.

Pravopis Matice hrvatske izrađen je tako da bude korisno i pouzdano pomagalo svima koji se u pisanju služe hrvatskim standardnim jezikom. Svojim se rješenjima s jedne strane dobro uklapa u dugu i već utvrđenu tradiciju hrvatskoga pravopisanja, ali je s druge strane pravopisnim obuhvaćanjem novijih jezičnih pojava izrazito otvoren uznapredovalim suvremenim potrebama višefunkcionalne jezične komunikacije u različitim društvenim skupinama. Novonastale jezične pojave ažurno uočava i nastoji ih pravopisno usustaviti...