Lada Badurina et.al - Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis
Žanr Priručnici - Savjetnici - Slobodno vrijeme - Rječnici - Hrvatski jezik
Izdavač Matica hrvatska
Prevoditelj -
Vrsta uveza Tvrdi
ISBN13 9789531508155
ISBN10 9531508151
Godina 2008
Broj stranica 662
Format 23,5 cm
Prodajna cijena (Vrlo dobro stanje) 60,00 Kn Kupi

Bitne su značajke ovoga pravopisnoga priručnika primjerena temeljitost i obuhvatna iscrpnost opisa pojedinih pojava. Temeljitost se ogleda u nastojanju pisaca da se pri oblikovanju pravopisnih pravila jezične pojave što je moguće više stručno argumentiraju. Iscrpnost se ogleda u ustrajavanju na opisu svih aspekata pojedine pojave te u stvaranju posebnih popisa onih jezičnih jedinica i oznaka koje su kao pripomoć uputama za pravilno pisanje pravopisno relevantne bilo izravno bilo posredno (popisi prefikasa i prefiksoida, kratica, mjernih jedinica, korekturnih znakova, pregledne tablice interpunkcijskih i pravopisnih znakova i sl.).

Pravopis Matice hrvatske obrazlaže samo pravopisnu problematiku hrvatskoga jezika. Takva metodološki čista pozicija tekstu ovoga pravopisnoga priručnika osigurava profesionalnu vjerodostojnost. U njegovoj izradbi težilo se ostvarenju one već dobro poznate ideje po kojoj je pravopis ponajprije skup konvencija i pravila za koja je bitno da budu jednostavna i upotrebljiva i da se formuliraju tako da što manje budu podložna promjenama. Pravopisna su rješenja u ovome priručniku, nadamo se, dobro odmjerena, u skladu su s hrvatskom pravopisnom tradicijom i suvremenim stanjem hrvatskoga standardnog jezika.

Pravopis Matice hrvatske izrađen je tako da bude korisno i pouzdano pomagalo svima koji se u pisanju služe hrvatskim standardnim jezikom. Svojim se rješenjima s jedne strane dobro uklapa u dugu i već utvrđenu tradiciju hrvatskoga pravopisanja, ali je s druge strane pravopisnim obuhvaćanjem novijih jezičnih pojava izrazito otvoren uznapredovalim suvremenim potrebama višefunkcionalne jezične komunikacije u različitim društvenim skupinama. Novonastale jezične pojave ažurno uočava i nastoji ih pravopisno usustaviti...